.

Příbalový leták STREPTASE 250 000 IU – INJ PLV SOL 1X250KU

Při užití léčivého přípravku STREPTASE 250 000 IU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STREPTASE 250 000 IU naleznete

  • Co je přípravek STREPTASE 250 000 IU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STREPTASE 250 000 IU užívat
  • Jak se přípravek STREPTASE 250 000 IU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STREPTASE 250 000 IU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STREPTASE 250 000 IU