.

Příbalový leták STRIBILD – POR TBL FLM 30

Při užití léčivého přípravku STRIBILD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STRIBILD naleznete

  • Co je přípravek STRIBILD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STRIBILD užívat
  • Jak se přípravek STRIBILD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STRIBILD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STRIBILD