.

Příbalový leták STRUCTOLIPID 20 – INF EML 12X500ML

Při užití léčivého přípravku STRUCTOLIPID 20 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STRUCTOLIPID 20 naleznete

  • Co je přípravek STRUCTOLIPID 20 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STRUCTOLIPID 20 užívat
  • Jak se přípravek STRUCTOLIPID 20 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STRUCTOLIPID 20 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STRUCTOLIPID 20