.

Příbalový leták STUGERON – POR TBL NOB 200X25MG

Při užití léčivého přípravku STUGERON si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STUGERON naleznete

  • Co je přípravek STUGERON a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STUGERON užívat
  • Jak se přípravek STUGERON užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STUGERON uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STUGERON