.

Příbalový leták STYGAPON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH – POR TBL DIS 70X5MG

Při užití léčivého přípravku STYGAPON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STYGAPON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH naleznete

  • Co je přípravek STYGAPON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STYGAPON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH užívat
  • Jak se přípravek STYGAPON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STYGAPON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STYGAPON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNďż˝ V ďż˝STECH