.

Příbalový leták SUBCUVIA – INJ SOL 1X10ML

Při užití léčivého přípravku SUBCUVIA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUBCUVIA naleznete

  • Co je přípravek SUBCUVIA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUBCUVIA užívat
  • Jak se přípravek SUBCUVIA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUBCUVIA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUBCUVIA