.

Příbalový leták SUBOXONE 2 MG/0.5 MG – ORM TBL SLG 28

Při užití léčivého přípravku SUBOXONE 2 MG/0.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUBOXONE 2 MG/0.5 MG naleznete

  • Co je přípravek SUBOXONE 2 MG/0.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUBOXONE 2 MG/0.5 MG užívat
  • Jak se přípravek SUBOXONE 2 MG/0.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUBOXONE 2 MG/0.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUBOXONE 2 MG/0.5 MG