.

Příbalový leták SUBOXONE 8 MG/2 MG – ORM TBL SLG 28

Při užití léčivého přípravku SUBOXONE 8 MG/2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUBOXONE 8 MG/2 MG naleznete

  • Co je přípravek SUBOXONE 8 MG/2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUBOXONE 8 MG/2 MG užívat
  • Jak se přípravek SUBOXONE 8 MG/2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUBOXONE 8 MG/2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUBOXONE 8 MG/2 MG