.

Příbalový leták SUBUTEX 0.4 MG – ORM TBL SLG 7X0.4MG

Při užití léčivého přípravku SUBUTEX 0.4 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUBUTEX 0.4 MG naleznete

  • Co je přípravek SUBUTEX 0.4 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUBUTEX 0.4 MG užívat
  • Jak se přípravek SUBUTEX 0.4 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUBUTEX 0.4 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUBUTEX 0.4 MG