.

Příbalový leták SUBUTEX 2 MG – ORM TBL SLG 7X2MG

Při užití léčivého přípravku SUBUTEX 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUBUTEX 2 MG naleznete

  • Co je přípravek SUBUTEX 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUBUTEX 2 MG užívat
  • Jak se přípravek SUBUTEX 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUBUTEX 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUBUTEX 2 MG