.

Příbalový leták SUBUTEX 8 MG – ORM TBL SLG 28X8MG

Při užití léčivého přípravku SUBUTEX 8 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUBUTEX 8 MG naleznete

  • Co je přípravek SUBUTEX 8 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUBUTEX 8 MG užívat
  • Jak se přípravek SUBUTEX 8 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUBUTEX 8 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUBUTEX 8 MG