.

Příbalový leták SUCCICAPTAL – POR CPS DUR 15X200MG

Při užití léčivého přípravku SUCCICAPTAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUCCICAPTAL naleznete

  • Co je přípravek SUCCICAPTAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUCCICAPTAL užívat
  • Jak se přípravek SUCCICAPTAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUCCICAPTAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUCCICAPTAL