.

Příbalový leták SUCCINYLCHOLINJODID VALEANT 250 MG – INJ PLV SOL 1X250MG

Při užití léčivého přípravku SUCCINYLCHOLINJODID VALEANT 250 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUCCINYLCHOLINJODID VALEANT 250 MG naleznete

  • Co je přípravek SUCCINYLCHOLINJODID VALEANT 250 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUCCINYLCHOLINJODID VALEANT 250 MG užívat
  • Jak se přípravek SUCCINYLCHOLINJODID VALEANT 250 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUCCINYLCHOLINJODID VALEANT 250 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUCCINYLCHOLINJODID VALEANT 250 MG