.

Příbalový leták SUFENTA FORTE – INJ SOL 5X5ML/250RG

Při užití léčivého přípravku SUFENTA FORTE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUFENTA FORTE naleznete

  • Co je přípravek SUFENTA FORTE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUFENTA FORTE užívat
  • Jak se přípravek SUFENTA FORTE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUFENTA FORTE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUFENTA FORTE