.

Příbalový leták SUFENTA – INJ SOL 5X2ML/10RG

Při užití léčivého přípravku SUFENTA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUFENTA naleznete

  • Co je přípravek SUFENTA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUFENTA užívat
  • Jak se přípravek SUFENTA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUFENTA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUFENTA