.

Příbalový leták SULFASALAZIN K-EN – POR TBL ENT 100X500MG

Při užití léčivého přípravku SULFASALAZIN K-EN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SULFASALAZIN K-EN naleznete

  • Co je přípravek SULFASALAZIN K-EN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SULFASALAZIN K-EN užívat
  • Jak se přípravek SULFASALAZIN K-EN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SULFASALAZIN K-EN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SULFASALAZIN K-EN