.

Příbalový leták SULFASALAZIN K – POR TBL FLM 50X500MG

Při užití léčivého přípravku SULFASALAZIN K si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SULFASALAZIN K naleznete

  • Co je přípravek SULFASALAZIN K a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SULFASALAZIN K užívat
  • Jak se přípravek SULFASALAZIN K užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SULFASALAZIN K uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SULFASALAZIN K