.

Příbalový leták SULFUR AKH – POR TBL NOB 120 C56-C211-C313

Při užití léčivého přípravku SULFUR AKH si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SULFUR AKH naleznete

  • Co je přípravek SULFUR AKH a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SULFUR AKH užívat
  • Jak se přípravek SULFUR AKH užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SULFUR AKH uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SULFUR AKH