.

Příbalový leták SULFUR IODATUM – POR GRA 4GM 3CH-30CH

Při užití léčivého přípravku SULFUR IODATUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SULFUR IODATUM naleznete

  • Co je přípravek SULFUR IODATUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SULFUR IODATUM užívat
  • Jak se přípravek SULFUR IODATUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SULFUR IODATUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SULFUR IODATUM