.

Příbalový leták SULFUR – POR GRA 4GM 3CH-30CH

Při užití léčivého přípravku SULFUR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SULFUR naleznete

  • Co je přípravek SULFUR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SULFUR užívat
  • Jak se přípravek SULFUR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SULFUR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SULFUR