.

Příbalový leták SULFURICUM ACIDUM – POR GRA 4GM 3CH-200CH

Při užití léčivého přípravku SULFURICUM ACIDUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SULFURICUM ACIDUM naleznete

  • Co je přípravek SULFURICUM ACIDUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SULFURICUM ACIDUM užívat
  • Jak se přípravek SULFURICUM ACIDUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SULFURICUM ACIDUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SULFURICUM ACIDUM