.

Příbalový leták SULPERAZON 2 G IM/IV – INJ PLV SOL 1X(1GM+1GM)

Při užití léčivého přípravku SULPERAZON 2 G IM/IV si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SULPERAZON 2 G IM/IV naleznete

  • Co je přípravek SULPERAZON 2 G IM/IV a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SULPERAZON 2 G IM/IV užívat
  • Jak se přípravek SULPERAZON 2 G IM/IV užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SULPERAZON 2 G IM/IV uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SULPERAZON 2 G IM/IV