.

Příbalový leták SULPHACETAMIDE 10-POLPHARMA – OPH GTT SOL 12X0.5ML

Při užití léčivého přípravku SULPHACETAMIDE 10-POLPHARMA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SULPHACETAMIDE 10-POLPHARMA naleznete

  • Co je přípravek SULPHACETAMIDE 10-POLPHARMA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SULPHACETAMIDE 10-POLPHARMA užívat
  • Jak se přípravek SULPHACETAMIDE 10-POLPHARMA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SULPHACETAMIDE 10-POLPHARMA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SULPHACETAMIDE 10-POLPHARMA