.

Příbalový leták SULPIROL 200 – POR TBL NOB 50X200MG

Při užití léčivého přípravku SULPIROL 200 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SULPIROL 200 naleznete

  • Co je přípravek SULPIROL 200 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SULPIROL 200 užívat
  • Jak se přípravek SULPIROL 200 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SULPIROL 200 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SULPIROL 200