.

Příbalový leták SULPIROL 50 – POR CPS DUR 50X50MG

Při užití léčivého přípravku SULPIROL 50 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SULPIROL 50 naleznete

  • Co je přípravek SULPIROL 50 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SULPIROL 50 užívat
  • Jak se přípravek SULPIROL 50 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SULPIROL 50 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SULPIROL 50