.

Příbalový leták SUMAMED 500 MG – POR TBL FLM 3X500MG

Při užití léčivého přípravku SUMAMED 500 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUMAMED 500 MG naleznete

  • Co je přípravek SUMAMED 500 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUMAMED 500 MG užívat
  • Jak se přípravek SUMAMED 500 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUMAMED 500 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUMAMED 500 MG