.

Příbalový leták SUMAMED – POR CPS DUR 6X250MG

Při užití léčivého přípravku SUMAMED si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUMAMED naleznete

  • Co je přípravek SUMAMED a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUMAMED užívat
  • Jak se přípravek SUMAMED užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUMAMED uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUMAMED