.

Příbalový leták SUMATRIPTAN MYLAN 100 MG – POR TBL FLM 2X100MG

Při užití léčivého přípravku SUMATRIPTAN MYLAN 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUMATRIPTAN MYLAN 100 MG naleznete

  • Co je přípravek SUMATRIPTAN MYLAN 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUMATRIPTAN MYLAN 100 MG užívat
  • Jak se přípravek SUMATRIPTAN MYLAN 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUMATRIPTAN MYLAN 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUMATRIPTAN MYLAN 100 MG