.

Příbalový leták SUMETROLIM – POR TBL NOB 20X480MG

Při užití léčivého přípravku SUMETROLIM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUMETROLIM naleznete

  • Co je přípravek SUMETROLIM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUMETROLIM užívat
  • Jak se přípravek SUMETROLIM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUMETROLIM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUMETROLIM