.

Příbalový leták SUNYA – POR TBL OBD 1X21

Při užití léčivého přípravku SUNYA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUNYA naleznete

  • Co je přípravek SUNYA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUNYA užívat
  • Jak se přípravek SUNYA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUNYA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUNYA