.

Příbalový leták SUPPORTAN DRINK CAPPUCCINO – POR SOL 1X200ML

Při užití léčivého přípravku SUPPORTAN DRINK CAPPUCCINO si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUPPORTAN DRINK CAPPUCCINO naleznete

  • Co je přípravek SUPPORTAN DRINK CAPPUCCINO a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUPPORTAN DRINK CAPPUCCINO užívat
  • Jak se přípravek SUPPORTAN DRINK CAPPUCCINO užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUPPORTAN DRINK CAPPUCCINO uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUPPORTAN DRINK CAPPUCCINO