.

Příbalový leták SUPPORTAN DRINK TROPICKďż˝ OVOCE – POR SOL 1X200ML

Při užití léčivého přípravku SUPPORTAN DRINK TROPICKďż˝ OVOCE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUPPORTAN DRINK TROPICKďż˝ OVOCE naleznete

  • Co je přípravek SUPPORTAN DRINK TROPICKďż˝ OVOCE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUPPORTAN DRINK TROPICKďż˝ OVOCE užívat
  • Jak se přípravek SUPPORTAN DRINK TROPICKďż˝ OVOCE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUPPORTAN DRINK TROPICKďż˝ OVOCE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUPPORTAN DRINK TROPICKďż˝ OVOCE