.

Příbalový leták SUPPORTAN NEUTRAL – POR SOL 8X1000ML

Při užití léčivého přípravku SUPPORTAN NEUTRAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUPPORTAN NEUTRAL naleznete

  • Co je přípravek SUPPORTAN NEUTRAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUPPORTAN NEUTRAL užívat
  • Jak se přípravek SUPPORTAN NEUTRAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUPPORTAN NEUTRAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUPPORTAN NEUTRAL