.

Příbalový leták SUPPORTAN – POR SOL 1X500ML

Při užití léčivého přípravku SUPPORTAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUPPORTAN naleznete

  • Co je přípravek SUPPORTAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUPPORTAN užívat
  • Jak se přípravek SUPPORTAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUPPORTAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUPPORTAN