.

Příbalový leták SUPRACAIN 4 – INJ SOL 10X2ML

Při užití léčivého přípravku SUPRACAIN 4 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUPRACAIN 4 naleznete

  • Co je přípravek SUPRACAIN 4 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUPRACAIN 4 užívat
  • Jak se přípravek SUPRACAIN 4 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUPRACAIN 4 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUPRACAIN 4