.

Příbalový leták SUPRACID – POR TBL ENT 28X20MG

Při užití léčivého přípravku SUPRACID si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUPRACID naleznete

  • Co je přípravek SUPRACID a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUPRACID užívat
  • Jak se přípravek SUPRACID užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUPRACID uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUPRACID