.

Příbalový leták SUPRANE – INH LIQ VAP 6X240ML

Při užití léčivého přípravku SUPRANE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUPRANE naleznete

  • Co je přípravek SUPRANE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUPRANE užívat
  • Jak se přípravek SUPRANE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUPRANE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUPRANE