.

Příbalový leták SUPRAX – POR PLV SUS 1X100ML/2GM

Při užití léčivého přípravku SUPRAX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUPRAX naleznete

  • Co je přípravek SUPRAX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUPRAX užívat
  • Jak se přípravek SUPRAX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUPRAX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUPRAX