.

Příbalový leták SUPRELIP – POR CPS DUR 30X200MG

Při užití léčivého přípravku SUPRELIP si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUPRELIP naleznete

  • Co je přípravek SUPRELIP a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUPRELIP užívat
  • Jak se přípravek SUPRELIP užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUPRELIP uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUPRELIP