.

Příbalový leták SURAL – POR TBL NOB 100X400MG

Při užití léčivého přípravku SURAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SURAL naleznete

  • Co je přípravek SURAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SURAL užívat
  • Jak se přípravek SURAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SURAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SURAL