.

Příbalový leták SURGAM L��IVA – POR TBL NOB 20X300MG

Při užití léčivého přípravku SURGAM L��IVA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SURGAM L��IVA naleznete

  • Co je přípravek SURGAM L��IVA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SURGAM L��IVA užívat
  • Jak se přípravek SURGAM L��IVA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SURGAM L��IVA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SURGAM L��IVA