.

Příbalový leták SURVIMED OPD NEUTRAL – POR SOL 15X500ML

Při užití léčivého přípravku SURVIMED OPD NEUTRAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SURVIMED OPD NEUTRAL naleznete

  • Co je přípravek SURVIMED OPD NEUTRAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SURVIMED OPD NEUTRAL užívat
  • Jak se přípravek SURVIMED OPD NEUTRAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SURVIMED OPD NEUTRAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SURVIMED OPD NEUTRAL