.

Příbalový leták SUSTIVA 600 MG – POR TBL FLM 30X600MG

Při užití léčivého přípravku SUSTIVA 600 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUSTIVA 600 MG naleznete

  • Co je přípravek SUSTIVA 600 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUSTIVA 600 MG užívat
  • Jak se přípravek SUSTIVA 600 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUSTIVA 600 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUSTIVA 600 MG