.

Příbalový leták SUTENT 37.5 MG – POR CPS DUR 28X37.5MG

Při užití léčivého přípravku SUTENT 37.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SUTENT 37.5 MG naleznete

  • Co je přípravek SUTENT 37.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUTENT 37.5 MG užívat
  • Jak se přípravek SUTENT 37.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SUTENT 37.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SUTENT 37.5 MG