.

Příbalový leták SYCREST 10 MG – ORM TBL SLG 60X10MG

Při užití léčivého přípravku SYCREST 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SYCREST 10 MG naleznete

  • Co je přípravek SYCREST 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SYCREST 10 MG užívat
  • Jak se přípravek SYCREST 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SYCREST 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SYCREST 10 MG