.

Příbalový leták SYCREST 5 MG – ORM TBL SLG 60X5MG

Při užití léčivého přípravku SYCREST 5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SYCREST 5 MG naleznete

  • Co je přípravek SYCREST 5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SYCREST 5 MG užívat
  • Jak se přípravek SYCREST 5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SYCREST 5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SYCREST 5 MG