.

Příbalový leták SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMďż˝/ 6 MIKROGRAMďż˝/ INHALACE – INH PLV 18X120Dďż˝V

Při užití léčivého přípravku SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMďż˝/ 6 MIKROGRAMďż˝/ INHALACE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMďż˝/ 6 MIKROGRAMďż˝/ INHALACE naleznete

  • Co je přípravek SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMďż˝/ 6 MIKROGRAMďż˝/ INHALACE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMďż˝/ 6 MIKROGRAMďż˝/ INHALACE užívat
  • Jak se přípravek SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMďż˝/ 6 MIKROGRAMďż˝/ INHALACE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMďż˝/ 6 MIKROGRAMďż˝/ INHALACE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMďż˝/ 6 MIKROGRAMďż˝/ INHALACE