.

Příbalový leták SYMPHYTUM OFFICINALE – POR GRA 4GM 2CH-200CH

Při užití léčivého přípravku SYMPHYTUM OFFICINALE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SYMPHYTUM OFFICINALE naleznete

  • Co je přípravek SYMPHYTUM OFFICINALE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SYMPHYTUM OFFICINALE užívat
  • Jak se přípravek SYMPHYTUM OFFICINALE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SYMPHYTUM OFFICINALE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SYMPHYTUM OFFICINALE