.

Příbalový leták SYNAREL – NAS SPR SOL 1X4ML/30D

Při užití léčivého přípravku SYNAREL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SYNAREL naleznete

  • Co je přípravek SYNAREL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SYNAREL užívat
  • Jak se přípravek SYNAREL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SYNAREL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SYNAREL