.

Příbalový leták SYNTOSTIGMIN – INJ SOL 10X1ML/0.5MG

Při užití léčivého přípravku SYNTOSTIGMIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SYNTOSTIGMIN naleznete

  • Co je přípravek SYNTOSTIGMIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SYNTOSTIGMIN užívat
  • Jak se přípravek SYNTOSTIGMIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SYNTOSTIGMIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SYNTOSTIGMIN